20 lipca zaświadczenia o ukończeniu kursów języka polskiego odebrało kolejne 131 osób. Kursy były realizowane dzięki współpracy nawiązanej przez Urząd Miasta Szczecin i Uniwersytet Szczeciński. Uczestnikami kursu byli obywatele Ukrainy przebywający w Szczecinie. Kursy odbywały się od 24 maja.

Zaświadczenia kursantom wręczył dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, dziekan Wydziału Humanistycznego US. W spotkaniu uczestniczyli również: dr Agnieszka Szlachta, koordynatorka kursów oraz prowadzący zajęcia: dr Jekatierina Sklyar, dr Krzysztof Flasiński i mgr Natalia Jóźwiak. Absolwentom serdecznie gratulujemy!

Fot. Krzysztof Flasiński