Informujemy, że zapisy na przedmioty do wyboru, które będą realizowane w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2023/2024 zostaną przeprowadzone na platformie eProdziekan  w dniach 19-26 kwietnia br.

Przypominamy, że udział w zapisach należy do obowiązków studenta US.