Informujemy, że studenci 1 roku  stosunków międzynarodowych drugiego stopnia (nabór letni), zobowiązani są do wyboru wykładu monograficznego  ze specjalności. Wyboru należy  dokonać  elektronicznie na platformie https://e-prodziekan.usz.edu.pl/ w dniach od 20 marca 2023 r. do 22 marca 2023 r.