Informujemy, że Studenci filologii germańskiej 1 roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia muszą dokonać wyboru jednego tematu wykładu monograficznego przewidzianego w planie studiów w semestrze drugim (letnim).

W obrębie każdej dyscypliny – literaturoznawstwo oraz językoznawstwo – realizowany będzie jeden temat wybrany przez większość studentów.

 

Studenci piszący pracę dyplomową z dyscypliny literaturoznawstwo wybierają jeden temat spośród dwóch niżej wymienionych:   

  • dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US: Intertextualität und psychoanalytische Kontexte (C. G. Jung, S. Freud) in Märchen von Hermann Hesse/ Intertekstualność i konteksty psychoanalityczne (C. G. Jung, S. Freud) w baśniach Hermanna Hessego)
  • dr hab. Bartosz Wójcik, prof US: Deutschsprachige Literatur in Pommern 1850–1945  / Literatura niemieckojęzyczna na Pomorzu Zachodnim 1850-1945

 

Studenci piszący pracę dyplomową z dyscypliny językoznawstwo wybierają jeden temat spośród dwóch niżej wymienionych:

  • dr hab. Piotr Sulikowski, prof. US: Übersetzen gestern und heute / Tłumaczenie wczoraj i dziś 
  • dr hab. Anna Sulikowska: Metaphern im Lexikon und im Text / Metafory w leksykonie i w tekstach

 

Zapisy trwają od 20 lutego do 28 lutego 2023 r. i są prowadzone na platformie https://e-prodziekan.usz.edu.pl/