Informujemy, że Studenci filologii germańskiej 1 roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia muszą dokonać wyboru jednego tematu wykładu monograficznego przewidzianego w planie studiów w semestrze drugim (letnim).

W obrębie każdej dyscypliny – literaturoznawstwo oraz językoznawstwo – realizowany będzie jeden temat wybrany przez większość studentów.

 

Studenci piszący pracę dyplomową z dyscypliny literaturoznawstwo wybierają jeden temat spośród dwóch niżej wymienionych:   

  • dr Paulina  Kaczocha: Unkomische Geschichten im Comic. Interpretation von den ausgewählten Graphic Novels / Niekomiczne historie w komiksie. Interpretacje wybranych powieści graficznych
  • dr hab. Ewelina Kamińska-Ossowska, prof.US: Familienproblematik in der deutschsprachigen Literatur – ein Überblick / Problematyka rodziny w literaturze niemieckojęzycznej na przestrzeni wieków 

 

Studenci piszący pracę dyplomową z dyscypliny językoznawstwo wybierają jeden temat spośród dwóch niżej wymienionych:

  • dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof.US: Online-Wörterbücher für Germanist*innen – im Alltag und für besondere Aufgaben / Słowniki online dla germanistów – na co dzień i do zadań specjalnych
  • dr hab. Anna Sulikowska: Ausgewählte Aspekte der kognitiven Linguistik / Wybrane zagadnienia lingwistyki kognitywnej              

 

Zapisy trwają od 20 lutego do 28 lutego 2023 r. i są prowadzone na platformie https://e-prodziekan.usz.edu.pl/