Uwaga Studenci pierwszego roku studiów I stopnia. W dniach 22-24 maja 2024 r. rusza dogrywka na obowiązkowe wykłady ogólnouczelniane, które będą realizowane w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2024/2025.

W dogrywce biorą udział jedynie te osoby, które nie dokonały jeszcze żadnego wyboru lub w pierwszym terminie wybrały zajęcia, które nie zostały uruchomione.

Zapisów należy dokonać na platformie e-proDziekan, w menu „wybory i deklaracja rat” wskazując wybór „wykładu ogólnouczelnianego”.

Prosimy zapoznać się z propozycjami zajęć na poszczególne semestry i dokonać wyboru jednej propozycji wykładu na semestr 3 i jednej na semestr 4. Wybór należy zatwierdzić poprzez przycisk „zapisz”.

UWAGA: Studenci, którzy we wskazanych terminach nie dokonają wyboru zostaną przypisani administracyjnie do zajęć  w ramach dostępnych miejsc.