Informujemy, że ukazało się zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022. Dokument w załącznikach poniżej.

Zarządzenie_nr_193.2021 – w spr. prowadzenia zajęć dydaktycznych w r.a. 2021_2022

Załącznik_do_Zarządzenia_nr_193.2021_ankieta-1-1

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.