Informujemy, że do 31 stycznia br. są przymowane wnioski w sprawie przyznania nagrody Rektora US za rok 2020 dla wyróżniających się studentów. Wnioski składają studenci – do dziekana wydziału lub do przewodniczącego Samorządu Studenckiego.

Zasady reguluje Uchwała Senatu US nr 100/2020 z dnia17 grudnia 2020 r. Uchwała oraz wzór wniosku w załącznikach poniżej.

!Uchwała nr 110 Senatu US – Zasady przyznawania nagrody Rektora US dla wyróżniających się studentów

uchwała 110 Załącznik nr 1 wzór wniosku o przyznanie nagrody rektora

uchwała 110 Załącznik nr 2 punktacja