W załączniku znajdują się najważniejsze zasady uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych.