W związku z bieżącą sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2  i decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego informujemy, że od 12 marca do odwołania zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, kursantów i słuchaczy studiów podyplomowych US. Podjęte działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Informujemy również, że zamknięte zostaną wszystkie biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Geologiczne i inne jednostki uczelni, dostępne dla zwiedzających.

Odwołane zostają wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, imprezy o charakterze sportowym i inne spotkania tego typu, organizowane na terenie uczelni, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie US.

W domach studenckich wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin.

Obecnie trwają prace nad formą zdalnego kontaktu on-line wykładowców ze studentami, w celu realizacji tereści programowych zawieszonych zajęć.  O postępach prac poinformujemy w osobnym komunikacie i na usz.edu.pl.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych nie oznacza zamknięcia uczelni. Kalendarz czynności wyborczych na Uniwersytecie Szczecińskim nie ulega zmianie, a Uczelniana Komisja Wyborcza realizuje wszystkie statutowe zadania.

Wstrzymane zostają służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych i zagranicznych studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przyjazdy do jednostek US gości z zagranicy, w tym pracowników innych uczelni, studentów, doktorantów i innych zaproszonych osób.

Wszystkie uczelniane organy w tym: Senat, Rada Uczelni, Uczelniana Rada ds. nauki, rady naukowe instytutów i rady dydaktyczne będą funkcjonować normalnie.

PROSIMY O SPRAWDZANIE AKTUALNOŚCI NA: usz.edu.pl, gdzie opublikowane zostaną informacje o terminie odwieszenia zajęć dydaktycznych.

 

ZARZĄDZENIE-w-sprawie-przeciwdziałania-rozprzestrzeniania-się-koronawirusa-wśród-społeczności-akademiciej-US