Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Edward Włodarczyk – pracownik Instytutu Historycznego, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020. Odszedł wybitny naukowiec, doskonały nauczyciel, wspaniały człowiek.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom składamy wyrazy najszczerszego współczucia

Władze Dziekańskie, pracownicy oraz cała społeczność Wydziału Humanistycznego US