Informujemy, że w organizacji dni adaptacyjnych w Kampusie Krakowska zaszły dwie zmiany:

  • zmieniono godzinę spotkania z opiekunem I roku na kierunku historia II stopnia – spotkanie odbędzie się w godzinach 9.00-11.00
  • dodano informacje dotyczące I roku na kierunku menedźer dziedzictwa kulturowego II st.
  • 30 IX zmieniono godzinę spotkania z opiekunem I roku na kierunku menedźer dziedzictwa kulturowego II st.

Aktualny harmonogram w załączeniu.

Harmonogram dni adaptacyjnych i szkolenia BHP – Kampus Krakowska zm. 30 IX 2020