Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją władz rektorskich, w okresie od 18 do 31 marca br. pracownicy Sekcji ds. Nauki oraz Sekcji ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego są obecni w pracy w godz. od 8.00 do 14.00. Pod telefonami służbowymi dostępne są jedynie osoby pełniące dyżur na miejscu. Pozostałe osoby wykonują obowiązki służbowe w trybie zdalnym i są dostępne pod adresami mailowymi.

Grafiki dyżurów wraz z adresami mailowymi wszystkich pracowników znajdują się w załącznikach.

Dyżury Sekcji ds. Nauki

Dyżury Sekcji ds. Kształcenia