Wszystkim pracownikom i studentom Wydziału Humanistycznego oraz całej Społeczności Akademickiej życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych składają Dziekan i Prodziekani ds. Studenckich.