Uprzejmie informujemy, że w czerwcu br. studenci archeologii realizują zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w załączniku.

Na pozostałych kierunkach na Wydziale Humanistycznym zajęcia są realizowane w trybie zdalnym do końca semestru, tj. do dnia 26 czerwca 2020 r.

Archeologia I st. – harmonogram stacj. zajęć praktycznych – VI 2020