Zapraszamy do wysłuchania wywiadu.

Nauczanie języka ojczystego jako obcego stawia przed native speakerami wiele wyzwań. Język jest elementem kultury, niejednokrotnie ukształtowanym przez regionalizmy, gwary lub zapożyczenia, wiąże się z historią kraju i wciąż ewoluuje. Między innymi takie tematy będą poruszane przez prelegentów podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauczanie języka polskiego jako obcego wobec wyzwań współczesnego świata”, która została objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydarzenie odbędzie w uczelnianym Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Pobierowie w dniach 18-20 maja. O wyzwaniach związanych z nauką języka polskiego oraz przebiegu konferencji mówią dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr Agnieszka Szlachta, koordynator kursów języka polskiego dla obywateli Ukrainy oraz dr Sławomir Iwasiów z Instytutu Literatury i Nowych Mediów US i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Więcej informacji na temat konferencji pod linkami:

Nauczanie języka polskiego jako obcego – międzynarodowa konferencja naukowa Pobierowo-Szczecin 18-20 maja 2023 r.

oraz 

Konferencja „Nauczanie języka polskiego jako obcego” – zapisy na część metodyczną: „Dyskursy – kultury – pogranicza. Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego/drugiego a uczniowie/uczennice z Ukrainy w polskim systemie edukacji” – 20 maja 2023 r.