Zespół do badań ewolucji piśmiennictwa religijnego Instytutu Literatury i Nowych Mediów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydział Humanistyczny Literatyry, Dziedzictwo kulturowe, Nauk o edukacji Uniwersytetu w Foggii zapraszają na Międzynarodowa konferencja naukowa p.t.: 

Wyobrazić sobie zaświaty – Immaginare l’Aldilà 20-22 Października 2021 

Życie pozagrobowe, rozumiane jako nieograniczona śmiercią perspektywa przyszłości i szansa, dzięki której człowiek mógł nadać sens swojemu ziemskiemu życiu, przybierało na przestrzeni wieków różne konfiguracje i intencje. W rzeczywistości życie pozagrobowe zostało pomyślane jako warunek przejścia między jednym życiem na tej ziemi a drugim, aż do ostatecznej śmierci. Miało być jedynie śladem przekraczającym doświadczenie życia śmiertelnego lub zmartwychwstaniem duszy i ciała przed Bogiem, podobnie jak życie pozagrobowe było wyobrażane w różnych miejscach w kosmosie, pod ziemią, w powietrzu i w wodzie oraz został podzielony na piekło, niebo i czyściec, aby ukarać lub wynagrodzić postępowanie ludzi podczas ich przejścia na tę ziemię. 

Literatury wszystkich czasów, opowiadające o heroicznych podróżach w zaświaty, przeżyciach duchowych i obrzędach liturgicznych pozwalają doświadczyć mistycznych form poznania rzeczywistości pozaziemskiej. 

Celem konferencji jest zidentyfikowanie i omówienie wielości obrazów życia pozagrobowego, do których odnoszą się różne tradycje literackie i religijne, w celu określenia ich osobliwości i wspólnych cech, które mogą w pewien sposób rzucić światło na fundamentalny aspekt życia człowieka i jego potrzeby odnoszenia się do życia pozagrobowego. 

Z okazji 700. rocznicy śmierci Dantego dużo miejsca poświęcimy refleksjom i rozważaniom na temat Boskiej Komedii. 

Program konferencji w załączniku: Manifesto-program konferencji