Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 105/2020 (treść zarządzenia poniżej) zajęcia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Humanistycznym US w semestrze zimowym 2020/2021 będą się odbywały w formie mieszanej tj. częściowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, częściowo w formie kontaktu bezpośredniego (te ostatnie –  z zachowaniem obowiązujących zaleceń GIS).

Zarządzenie nr 105.2020 JM Rektora – organizacja zajęć w roku akad. 2020_2021

 

Wykaz zajęć prowadzonych w formie kontaktu bezpośredniego – w tabeli poniżej.

Wykaz zajęć prowadzonych w kontakcie bezpośrednim – HUM

 

Szczegółowe rozkłady zajęć dla poszczególnych kierunków zostaną opublikowane na stronie Wydziału 25 września br. w zakładce Studenci – Plany zajęć (linki poniżej):

https://hum.usz.edu.pl/studenci/plany-zajec-studia-stacjonarne/

https://hum.usz.edu.pl/studenci/plany-zajec-studia-niestacjonarne/