Aktualności

  • Dzień adaptacyjny dla kandydatów przyjętych na kierunki uruchomione w rekrutacji śródrocznej

    Informujemy, że w wyniku rekrutacji śródrocznej na Wydziale Humanistycznym uruchomione zostały dwa kierunki studiów drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe oraz menedżer dziedzictwa kulturowego. Cykl kształcenia dla tych roczników zaczyna się od semestru letniego 2022/2023. Dzień adaptacyjny odbędzie się 2 marca br. (czwartek). Spotkania z opiekunem roku zostały zaplanowane: stosunki międzynarodowe II stopnia – godz. 15.30, Kampuswięcej

  • Zapisy na wykład monograficzny w semestrze letnim – FG studia niestacjonarne II stopnia 1 rok

    Informujemy, że Studenci filologii germańskiej 1 roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia muszą dokonać wyboru jednego tematu wykładu monograficznego przewidzianego w planie studiów w semestrze drugim (letnim). W obrębie każdej dyscypliny – literaturoznawstwo oraz językoznawstwo – realizowany będzie jeden temat wybrany przez większość studentów.   Studenci piszący pracę dyplomową z dyscypliny literaturoznawstwo wybierają jeden temat spośródwięcej

  • Zapisy na wykład monograficzny w semestrze letnim – FG studia stacjonarne II stopnia 1 rok

    Informujemy, że Studenci filologii germańskiej 1 roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia muszą dokonać wyboru jednego tematu wykładu monograficznego przewidzianego w planie studiów w semestrze drugim (letnim). W obrębie każdej dyscypliny – literaturoznawstwo oraz językoznawstwo – realizowany będzie jeden temat wybrany przez większość studentów.   Studenci piszący pracę dyplomową z dyscypliny literaturoznawstwo wybierają jeden temat spośródwięcej

Na skróty