Informujemy, że od 5 X 2020 r. wstęp do budynku nr 5 przy al. Piastów 40b jest możliwy dla Interesantów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania z konkretnym pracownikiem Sekcji.

Kontakt do pracowników Sekcji ds. Nauki: https://usz.edu.pl/dziedzinowe-sekcje-nauki/#sekcja-ds-nauki-nauki-humanistyczne

Kontakt do pracowników Sekcji ds. Kształcenia: https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/sekcja-ds-ksztalcenia/

W związku z wprowadzonymi zaostrzeniami uprzejmie prosimy o załatwianie spraw drogą mailową lub telefonicznie oraz o ograniczenie spraw załatwianych w kontakcie bezpośrednim do niezbędnego minimum.