Aktualności

  • 22 WRZEśNIA 2020

  Harmonogram dni adaptacyjnych na Wydziale Humanistycznym US

  Informujemy, że dni adaptacyjne dla studentów pierwszych lat odbędą się w dniach 2-9 października br.  W załącznikach znajduje się harmonogram spotkań z opiekunami roku oraz obowiązkowych szkoleń BHP – z uwzględnieniem podziału na Kampus Piastów oraz Kampus Krakowska.  Harmonogram dotyczy studentów studiów stacjonarnych. Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych ukażą się w terminie późniejszym w oddzielnym

  więcej
  • 21 WRZEśNIA 2020

  Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

  Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 105/2020 (treść zarządzenia poniżej) zajęcia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Humanistycznym US w semestrze zimowym 2020/2021 będą się odbywały w formie mieszanej tj. częściowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, częściowo w formie kontaktu bezpośredniego (te ostatnie –  z zachowaniem obowiązujących zaleceń GIS). Zarządzenie nr 105.2020

  więcej
  • 15 WRZEśNIA 2020

  Zmarła studentka I roku filologii norweskiej

  Wielkim smutkiem napełniła nas wiadomość o śmierci Pani Julii Kasprzak, studentki I roku filologii norweskiej. Jej nagłe odejście zaskoczyło wszystkich. Choć z nami była krótko, pamięć o Niej zostanie w naszych sercach na zawsze. W imieniu Dziekana Wydziału Humanistycznego oraz całej Społeczności Akademickiej Rodzinie i Najbliższym Pani Julii składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

  więcej
  • 4 WRZEśNIA 2020

  Organizacja konsultacji w okresie sesji poprawkowej

  Informujemy, że na Wydziale Humanistycznym US konsultacje nauczycieli akademickich dla studentów w okresie sesji poprawkowej będą się odbywały na podobnych zasadach jak w okresie sesji egzaminacyjnej w lipcu br. Szczegóły precyzuje zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Humanistycznego US z dnia 4 września br. Treść zarządzenia w załączniku. Zarządzenie Dziekana WH w spr. konsultacji w okresie

  więcej
  • 4 WRZEśNIA 2020

  Organizacja sesji poprawkowej

  Informujemy, że ukazało się zarządzenie JM Rektora w sprawie organizacji sesji poprawkowej. Treść zarządzenia w załączniku. Organizacja sesji poprawkowej IX 2020 – zarządzenie JM Rektora

  więcej
  • 2 WRZEśNIA 2020

  Nowy dziekan Wydziału Humanistycznego US

  Informujemy, że 1 września 2020 r. nowym dziekanem Wydziału Humanistycznego US został Pan dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US z Instytutu Językoznawstwa. JM Rektor US powołał go do pełnienia tej funkcji na okres kadencji 2020-2024.

  więcej