Aktualności

  • 5 PAźDZIERNIKA 2020

  Załatwiane spraw służbowych w budynku nr 5

  Informujemy, że od 5 X 2020 r. wstęp do budynku nr 5 przy al. Piastów 40b jest możliwy dla Interesantów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania z konkretnym pracownikiem Sekcji. Kontakt do pracowników Sekcji ds. Nauki: https://usz.edu.pl/dziedzinowe-sekcje-nauki/#sekcja-ds-nauki-nauki-humanistyczne Kontakt do pracowników Sekcji ds. Kształcenia: https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/sekcja-ds-ksztalcenia/ W związku z wprowadzonymi zaostrzeniami uprzejmie prosimy o załatwianie spraw drogą mailową

  więcej
  • 2 PAźDZIERNIKA 2020

  Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

  Studentom I roku przypominamy  o odbyciu obowiązkowego szkolenia bibliotecznego. Więcej informacji pod linkiem: https://bg.szczecin.pl/szkolenia/    

  więcej
  • 30 WRZEśNIA 2020

  Konsultacje z obsługi MS Teams dla studentów I roku

  Informujemy, że studenci I roku, niezależnie od szkolenia on-line w dniu 1 X 2020, będą mogli skorzystać z dodatkowych konsultacji, które poprowadzi Pan Konrad Mielko z Uczelnianego Centrum Informatycznego. Konsultacje będą się odbywały w dniach 5 i 6 X oraz 8 i 9 X 2020, każdego dnia w godzinach: 8.00-10.00 oraz 13.00-15.00, w budynku Wydziału

  więcej
  • 25 WRZEśNIA 2020

  Dni adaptacyjne dla studentów I roku – obsługa przez pracowników DOS

  W trakcie dni adaptacyjnych, w czasie spotkań studentów z opiekunami roku, będą obecni również pracownicy Działu Obsługi Studenta w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem na studia. Szczegóły poniżej:   Obecność na dniach adaptacyjnych jest OBOWIĄZKOWA ponieważ w podanych dniach należy dopełnić spraw formalnych, m.in.: podpisać ślubowanie – niepodpisanie ślubowania jest jednoznaczne z niepodjęciem studiów

  więcej
  • 23 WRZEśNIA 2020

  Początek roku akademickiego 2020/2021 oraz dodatkowe informacje dot. dni adaptacyjnych

  30 września 2020 r. Uroczysta inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Szczecińskim Inauguracja rozpocznie się o godzinie 11:00 w auli przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. W związku ograniczeniami, związanymi z pandemią COVID-19, w ceremonii będą uczestniczyć tylko zaproszeni goście. Wszyscy zainteresowani mogą śledzić przebieg wydarzenia za pomocą transmisji on-line, która będzie udostępniona na stronie

  więcej
  • 23 WRZEśNIA 2020

  Zmiany w organizacji dni adaptacyjnych w Kampusie Krakowska

  Informujemy, że w organizacji dni adaptacyjnych w Kampusie Krakowska zaszły dwie zmiany: zmieniono godzinę spotkania z opiekunem I roku na kierunku historia II stopnia – spotkanie odbędzie się w godzinach 9.00-11.00 dodano informacje dotyczące I roku na kierunku menedźer dziedzictwa kulturowego II st. 30 IX zmieniono godzinę spotkania z opiekunem I roku na kierunku menedźer

  więcej