I. Kurs języka polskiego jako obcego (kurs otwarty – ogólnodostepny)

 

polska wersja językowa: Formularz zgłoszeniowy – kurs języka polskiego jako obcego (30 godzinny)

for english: Application form – open course (30 h)

Proszę wypełnić formularz i przesłać go pod adresem: plus@usz.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 II 2021

 

 

II. Kurs dla studentów wymiany zagranicznej ERASMUS+, IMPAKT

 

Application form – ERASMUS+, IMPAKT students

Proszę wypełnić formularz i przesłać go pod adresem: plus@usz.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 III 2021