Szanowni Państwo Studenci,

informuję, że:

1. Plany zajęć znajdują się na stronie Wydziału:https://hum.usz.edu.pl/studenci/plany-zajec-studia-stacjonarne/ oraz https://hum.usz.edu.pl/studenci/plany-zajec-studia-niestacjonarne/

2. Kody do zajęć na MS Teams można uzyskać od opiekunów lat – wykaz opiekunów na stronie Wydziału: https://hum.usz.edu.pl/studenci/opiekunowie-roku/. Adresy mailowe wszystkich pracowników US mają następujący format: imię.nazwisko@usz.edu.pl .

3. Na stronie studenci.usz.edu.pl w zakładce Informacje dla studentów I roku (http://studenci.usz.edu.pl/#informacja-dla-studentow-i-roku) znajdują się linki z następującymi informacjami:

  • Szkolenie z praw i obowiązków studenta
  • Filmy szkoleniowe dotyczące MS Teams i Office 365
  • Informacja o szkoleniu bibliotecznym

4. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do opiekunów lat na ich adres mailowy.

5. W ważnych przypadkach na pytania i wątpliwości odpowiadają także dziekan Wydziału Humanistycznego oraz prodziekani ds. studenckich. Dane do kontaktu znajdują się na stronie: https://hum.usz.edu.pl/wydzial/wladze/

 

Uprzejmie proszę o zgłaszanie wszystkich problemów i wątpliwości.

Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US