Aktualności

  • 30 WRZEśNIA 2020

  Konsultacje z obsługi MS Teams dla studentów I roku

  Informujemy, że studenci I roku, niezależnie od szkolenia on-line w dniu 1 X 2020, będą mogli skorzystać z dodatkowych konsultacji, które poprowadzi Pan Konrad Mielko z Uczelnianego Centrum Informatycznego. Konsultacje będą się odbywały w dniach 5 i 6 X oraz 8 i 9 X 2020, każdego dnia w godzinach: 8.00-10.00 oraz 13.00-15.00, w budynku Wydziału

  więcej
  • 25 WRZEśNIA 2020

  Dni adaptacyjne dla studentów I roku – obsługa przez pracowników DOS

  W trakcie dni adaptacyjnych, w czasie spotkań studentów z opiekunami roku, będą obecni również pracownicy Działu Obsługi Studenta w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem na studia. Szczegóły poniżej:   Obecność na dniach adaptacyjnych jest OBOWIĄZKOWA ponieważ w podanych dniach należy dopełnić spraw formalnych, m.in.: podpisać ślubowanie – niepodpisanie ślubowania jest jednoznaczne z niepodjęciem studiów

  więcej
  • 23 WRZEśNIA 2020

  Początek roku akademickiego 2020/2021 oraz dodatkowe informacje dot. dni adaptacyjnych

  30 września 2020 r. Uroczysta inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Szczecińskim Inauguracja rozpocznie się o godzinie 11:00 w auli przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. W związku ograniczeniami, związanymi z pandemią COVID-19, w ceremonii będą uczestniczyć tylko zaproszeni goście. Wszyscy zainteresowani mogą śledzić przebieg wydarzenia za pomocą transmisji on-line, która będzie udostępniona na stronie

  więcej
  • 23 WRZEśNIA 2020

  Zmiany w organizacji dni adaptacyjnych w Kampusie Krakowska

  Informujemy, że w organizacji dni adaptacyjnych w Kampusie Krakowska zaszły dwie zmiany: zmieniono godzinę spotkania z opiekunem I roku na kierunku historia II stopnia – spotkanie odbędzie się w godzinach 9.00-11.00 dodano informacje dotyczące I roku na kierunku menedźer dziedzictwa kulturowego II st. 30 IX zmieniono godzinę spotkania z opiekunem I roku na kierunku menedźer

  więcej
  • 22 WRZEśNIA 2020

  Harmonogram dni adaptacyjnych na Wydziale Humanistycznym US

  Informujemy, że dni adaptacyjne dla studentów pierwszych lat odbędą się w dniach 2-9 października br.  W załącznikach znajduje się harmonogram spotkań z opiekunami roku oraz obowiązkowych szkoleń BHP – z uwzględnieniem podziału na Kampus Piastów oraz Kampus Krakowska.  Harmonogram dotyczy studentów studiów stacjonarnych. Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych ukażą się w terminie późniejszym w oddzielnym

  więcej
  • 21 WRZEśNIA 2020

  Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

  Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 105/2020 (treść zarządzenia poniżej) zajęcia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Humanistycznym US w semestrze zimowym 2020/2021 będą się odbywały w formie mieszanej tj. częściowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, częściowo w formie kontaktu bezpośredniego (te ostatnie –  z zachowaniem obowiązujących zaleceń GIS). Zarządzenie nr 105.2020

  więcej