Aktualności

  • 16 PAźDZIERNIKA 2020

  Narodowa Reprezentacja Akademicka – projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców

  Informujemy, że można składać wnioski w ramach projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka. Projekt jest skierowany do studentów-sportowców będących w trakcie kariery sportowej. Ma na celu umożliwienie realizowania im równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku,

  więcej
  • 16 PAźDZIERNIKA 2020

  Szkolenie BHP dla studentów przyjętych na studia w III naborze

  Informujemy, że szkolenia BHP dla studentów przyjętych na studia w kolejnych naborach odbędą się w listopadzie. Terminy poda Uniwersyteckie Centrum Edukacji.

  więcej
  • 15 PAźDZIERNIKA 2020

  Otwarty kurs języka obcego – sześć języków obcych do wyboru. Nabór przedłużony do 21 XI br.

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Otwartego kursu języka obcego organizowanego przez Wydział Humanistyczny US. W naszej ofercie w roku akademickim 2020/2021 znajduje się aż sześć języków obcych: język angielski język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski. Celem kursu jest nabycie przez uczestnika umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w wybranym języku

  więcej
  • 8 PAźDZIERNIKA 2020

  Wybory do Samorządu Studenckiego

  Poniżej zamieszczamy informację w sprawie wyborów uzupełniających do Samorządu Studenckiego” „Już w październiku odbędą się pierwsze internetowe wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego. Jeżeli chcesz dołączyć do nas i reprezentować swoich kolegów i koleżanki oraz chcesz rozwijać swoje zainteresowania w obszarach dotyczących między innymi organizacji wydarzeń kulturalnych takich jak JUWENALIA, współpracy z partnerami zewnętrznymi, zapewniania jakości

  więcej
  • 6 PAźDZIERNIKA 2020

  Dni adaptacyjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

  Informujemy, że dni adaptacyjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych na kierunkach: filologia angielska I i II stopnia oraz filologia germańska I stopnia odbędą się w sobotę 10 października br. o godz. 9.00. Szczegóły – w załącznikach poniżej: Dni adaptacyjne dla studentów I roku studiów niestacj. – zm. 7 X 2020 Dni adaptacyjne – obsługa

  więcej
  • 5 PAźDZIERNIKA 2020

  Studenckie koła naukowe tworzą innowacje – nowy program MNiSW

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o ustanowieniu programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Nabór wniosków w ramach programu potrwa od 12 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w: prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub

  więcej