Aktualności

  • 16 PAźDZIERNIKA 2020

  Informacja dla studentów przyjętych w III naborze dnia 13.10.2020 r.

  Szanowni Państwo Studenci, informuję, że: 1. Plany zajęć znajdują się na stronie Wydziału:https://hum.usz.edu.pl/studenci/plany-zajec-studia-stacjonarne/ oraz https://hum.usz.edu.pl/studenci/plany-zajec-studia-niestacjonarne/ 2. Kody do zajęć na MS Teams można uzyskać od opiekunów lat – wykaz opiekunów na stronie Wydziału: https://hum.usz.edu.pl/studenci/opiekunowie-roku/. Adresy mailowe wszystkich pracowników US mają następujący format: imię.nazwisko@usz.edu.pl . 3. Na stronie studenci.usz.edu.pl w zakładce Informacje dla studentów I roku

  więcej
  • 16 PAźDZIERNIKA 2020

  Narodowa Reprezentacja Akademicka – projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców

  Informujemy, że można składać wnioski w ramach projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka. Projekt jest skierowany do studentów-sportowców będących w trakcie kariery sportowej. Ma na celu umożliwienie realizowania im równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku,

  więcej
  • 16 PAźDZIERNIKA 2020

  Szkolenie BHP dla studentów przyjętych na studia w III naborze

  Informujemy, że szkolenia BHP dla studentów przyjętych na studia w kolejnych naborach odbędą się w listopadzie. Terminy poda Uniwersyteckie Centrum Edukacji.

  więcej
  • 15 PAźDZIERNIKA 2020

  Otwarty kurs języka obcego – sześć języków obcych do wyboru. Nabór przedłużony do 21 XI br.

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Otwartego kursu języka obcego organizowanego przez Wydział Humanistyczny US. W naszej ofercie w roku akademickim 2020/2021 znajduje się aż sześć języków obcych: język angielski język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski. Celem kursu jest nabycie przez uczestnika umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w wybranym języku

  więcej
  • 8 PAźDZIERNIKA 2020

  Wybory do Samorządu Studenckiego

  Poniżej zamieszczamy informację w sprawie wyborów uzupełniających do Samorządu Studenckiego” „Już w październiku odbędą się pierwsze internetowe wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego. Jeżeli chcesz dołączyć do nas i reprezentować swoich kolegów i koleżanki oraz chcesz rozwijać swoje zainteresowania w obszarach dotyczących między innymi organizacji wydarzeń kulturalnych takich jak JUWENALIA, współpracy z partnerami zewnętrznymi, zapewniania jakości

  więcej
  • 6 PAźDZIERNIKA 2020

  Dni adaptacyjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

  Informujemy, że dni adaptacyjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych na kierunkach: filologia angielska I i II stopnia oraz filologia germańska I stopnia odbędą się w sobotę 10 października br. o godz. 9.00. Szczegóły – w załącznikach poniżej: Dni adaptacyjne dla studentów I roku studiów niestacj. – zm. 7 X 2020 Dni adaptacyjne – obsługa

  więcej