Informujemy, że w dniach od 18 do 29 stycznia br. zostaną przeprowadzone zapisy na przedmioty do wyboru realizowane w semestrze letnim 2020/2021.

Zapisy odbędą się drogą elektroniczną na platformie https://e-prodziekan.usz.edu.pl/

Wykaz przedmiotów, na które obowiązują zapisy, znajduje się na indywidualnych kontach studentów.

Wykaz kierunków i roczników, na których zapisy są przeprowadzane, znajduje się w załączniku poniżej.

Zapisy na przedmioty do wyboru w sem. letnim – wykaz kierunków poprawiony

 

WYBÓR TEMATU WYKŁADU OGÓLNOUCZELNIANEGO

Poniżej zamieszczone są sylabusy do tematów wykładu ogólnouczelnianego. Tematy są te same dla następujących grup kierunków:

  • studia stacjonarne I stopnia
  • studia niestacjonarne I stopnia
  • DiZM
  • studia stacjonarne II stopnia.

W sylabusie widnieje nazwa tylko jednego z kierunków. Dokładnie ten sam sylabus obowiązuje na pozostałych kierunkach, na których dany temat. jest wybierany.

 

Sylabusy do tematów wykładu ogólnouczelnianego:

 

  • studia stacjonarne I stopnia – językoznawstwo

etyka w komunikacji językowej

kulturowe konteksty języka

mowa nienawiści

oblicza współczesnej komunikacji

polityka w dyskursie medialnym

poprawna polszczyzna w praktyce

techniki manipulacji medialnej

wprowadzenie do onomastyki

 

  • studia stacjonarne I stopnia – literaturoznawstwo

algorytmy a język i literatura  

Big Data w badaniach językoznawczych i literaturoznawczych

historia, kultura, literatura dawnych Kresów Wschodnich

literatura – historia – narracja

nowe media w praktyce

obraz natury w sztuce

polska literatura kobiet 1918-1939

redagowanie czasopisma branżowego. Teoria, praktyka, przykłady

teoria komunikacji społecznej

 

  • studia niestacjonarne I stopnia

język sztuki – uzup.

teoria komunikacji społecznej

zmiany klimatyczne w mediach

 

  • DiZM – studia II stopnia

Contemporary Audiovisual Culture

konstruktywizm w badaniu mediów i komunikacji

teoria komunikacji

 

  • studia stacjonarne II stopnia – językoznawstwo

etyka w komunikacji językowej

kulturowe konteksty języka

mowa nienawiści

polityka w dyskursie medialnym

poprawna polszczyzna w praktyce

techniki manipulacji medialnej

zmiana w języku (Language Change)

 

  • studia stacjonarne II stopnia – literaturoznawstwo

Big Data w badaniach językoznawczych i literaturoznawczych

Dante’s Divine Comedy – w języku ang.

obraz natury w sztuce

polski reportaż kobiet 1918-1939

Where does Polish poetry belong – w języku ang.