Wykładowcy Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”

Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” ma własną wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, która będzie realizowała zajęcia według autorskich programów kształcenia z wykorzystaniem najnowszych metod w nauczaniu języków obcych. Kadrę stanowią nauczyciele akademiccy, doktoranci i absolwenci Wydziału Filologicznego US.

Kryteria doboru lektorów języków obcych prowadzących zajęcia w ramach projektu stanowią w szczególności: wykształcenie filologiczne w ramach danego języka obcego oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (min. 2 lata).

dr Paulina Cioroch – absolwentka filologii germańskiej ze specjalizacją nauczycielską, studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa oraz studiów podyplomowych z tłumaczeń prawno-gospodarczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 56 w Szczecinie. Mama dwuletniej Kornelii.

dr Dorota Dziadosz – absolwentka Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Pracę doktorską obroniła w 2006 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Słowiańskiej US. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół współczesnego językoznawstwa słowiańskiego. Jest mamą Natalii i Jasia.

dr Joanna Franek – ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe „Tłumaczenia prawne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie” na Uniwersytecie Szczecińskim. Obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Filologicznym US. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej US. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w przedszkolu, gdzie uczyła języka niemieckiego dzieci w wieku 3-6 lat.

dr Katarzyna Grzegorek – ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie następnie obroniła również rozprawę doktorską. Zajmuje się językiem polityki, lubi obserwować zjawiska języka potocznego. Członkini Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej, które zajmuje się edukacją pozaformalną oraz organizacją olimpiad lingwistycznych.

dr Katarzyna Kondzioła-Pich – absolwentka filologii słowiańskiej na US, rozprawę doktorską z pragmalingwistyki obroniła w 2012 roku. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Słowiańskiej. W ramach stypendium rządowego studiowała w Moskwie. Podczas studiów wraz z przyjaciółmi założyła grupę teatralną, z którą występowała m.in. w Niemczech i Turcji. Gra na skrzypcach, jest mamą 4-letniej Matyldy i 6-letniej Zosi.

dr Barbara Kownacka – obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Filologicznym US; lektorka języka migowego. Zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej. Prowadziła zajęcia autorskie z podstaw języka miganego w Centrum Nauczania KMB w Szczecinie oraz lektorat języka migowego dla studentów Wydziału Filologicznego US.

dr Magdalena Krause – uzyskała tytuł doktora literaturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała, pracując jako reżyser teatru dziecięcego „Baj” w Domu Kultury Kolejarza w Szczecinie. Od 2009 roku jest członkiem Komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, jest również jurorem konkursów recytatorskich i teatralnych. Prywatnie mama 4-letniego Piotra i 2-letniej Lenki.

dr Dorota Orsson – uzyskała stopień doktora językoznawstwa w Instytucie Filologii Germańskiej US. Wykładowca języka niemieckiego na lektoratach akademickich oraz kursach językowych. Od 2004 roku lektorka języka polskiego jako obcego na terenie Niemiec (m.in. w Uckermark i Berlinie). Prowadziła polsko-niemieckie grupy tandemowe, uczące się dwóch języków jednocześnie.

dr Monika Skorasińska – doktor filologii angielskiej i magister pedagogiki. Jest asystentką w Instytucie Anglistyki US, rozprawę doktorską obroniła w Instytucie Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu. Nauczyciel z kilkunastoletnim stażem i doświadczeniem w nauczaniu języka różnych grup wiekowych i na wszystkich poziomach zaawansowania.

dr Agnieszka Szlachta – ukończyła filologię polską ze specjalnością językoznawczą i specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie obroniła rozprawę doktorską na temat współczesnych mediów. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mediów i Komunikowania na Wydziale Filologicznym US. W latach 2011-2012 współpracowała z Polskim Radiem Szczecin. Koordynatorka Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”.

dr Katarzyna Sztandarska – ukończyła filologię germańską (moduł translatorski) ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym US. Jej zainteresowania naukowe obejmują leksykologię i leksykografię kontrastywną. Od 2011 roku jest opiekunem sekcji tłumaczeniowej do „Przeglądu Uniwersyteckiego”.

mgr Emilia Bartosz – absolwentka filologii germańskiej ze specjalnością translatorską oraz skandynawistyki – studiów norweskich na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie pracuje jako lektor języka norweskiego w Katedrze Skandynawistyki US. Uczy również języka niemieckiego, prowadząc m.in. kursy z języków branżowych. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, jak i z dorosłymi. Planuje otwarcie przewodu doktorskiego w dziedzinie językoznawstwa.

mgr Dominika Biszczak-Kulczycka – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjnej oraz – kulturoznawstwo o specjalności: pogranicza i korespondencje sztuk. Interesuje się arteterapią i edukacją artystyczną. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

mgr Barbara Butrymowska – pracuje w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Szczecińskiego od 2010 roku; od 2011 na stanowisku asystenta. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesną literaturę i kulturę kanadyjską. Ponadto, od 2008 roku prowadzi zajęcia języka angielskiego dla uczniów na różnym poziomie zaawansowania, także dla najmłodszych.

mgr Anna Dorobczyńska – absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Jej zainteresowania to pragmatyka językowa, języki i kultury obce oraz psychologia dziecięca. Uczy języka rosyjskiego i angielskiego.

mgr Ding Duczek – lektorka języka chińskiego z bogatym doświadczeniem zawodowym. Pracę jako lektor rozpoczęła w swoim rodzinnym mieście Harbin w Chinach, następnie uczyła języka chińskiego w Szwecji. Obecnie pracuje jako lektorka na Wydziale Filologicznym US, a także – prowadzi Szczecińską Szkołę Języka Chińskiego. Posługuje się językiem chińskim, angielskim i polskim.

mgr Patrycja Fessard – muzyk, muzykolog, aktorka i autorka sztuk teatralnych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie klarnetu, Wydziału Muzykologii paryskiej Sorbony i Szkoły Aktorskiej w Paryżu. Wielokrotnie nagradzana na konkursach muzycznych, literackich, poetyckich i teatralnych. Pedagog, wykłada m.in. na Międzynarodowych Warsztatach Muzycznych, International Academy of Music w Belgii.

mgr Kamila Gębska – doktorantka Wydziału Filologicznego US; założycielka Fundacji „Fabryka Języka Szczecin” działającej na rzecz edukacji i rozwoju regionu zachodniopomorskiego. Absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie na Wydziale Edukacji Muzycznej; nauczycielka emisji głosu. Prywatnie wokalistka współpracująca z Orkiestrą Wojskową oraz folkowo-rockowym zespołem Czobit Orkiestra.

mgr Ewelina Iwaniuk – jest nauczycielką języka polskiego, a także doktorantką w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury US. Brała udział w szkoleniu „Konstruktywne kształcenie relacji nauczyciel – uczeń” (zakres tematyczny m.in.: czym jest agresja, jej formy i sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych; modelowanie oddziaływań wychowawczych). Interesuje się literaturą staropolską.

mgr Katarzyna Kondratowicz – doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego; doświadczony trener i coach językowy, pasjonatka rozwoju osobistego. Ceniona za skuteczność, barwną komunikację, pantomimę i dramę. W unikatowy sposób stosuje wiedzę neurologiczną, by rozbudzać talenty i emocje innych. Nauka z nią to przygoda, której widoczne efekty na długo pozostają w pamięci.

mgr Barbara Kosik-Szwejkowska – absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca języka hiszpańskiego w Katedrze Iberystyki i Latynoamerykanistyki US oraz nauczycielka języka francuskiego i hiszpańskiego w Szczecin International School. Jest egzaminatorką Diplomas de Español como Lengua Extranjera Instytutu Cervantesa.

mgr Dalila Kubas – ukończyła studia licencjackie z lingwistyki stosowanej, a tytuł magistra filologii angielskiej uzyskała na Wydziale Filologicznym US. Od kilku lat lektor języka angielskiego, lubi współpracować zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Uwielbia czytać, interesuję się psychologią, działa na rzecz zwierząt.

mgr Daria Kupidura – absolwentka filologii polskiej o specjalności polonistyka dla mediów na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracę magisterską obroniła w 2014 roku, obecnie jest doktorantką językoznawstwa na Wydziale Filologicznym US. Jej hobby to taniec, od 1,5 roku współprowadzi zajęcia z tańca klasycznego dla dzieci i młodzieży.

mgr Lidia Lipecka – animatorka i menadżerka kultury. Współpracowała m.in. z Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnią Sztuki” w Szczecinie. Prywatnie miłośniczka dzieci i książek – za pracę idealną uznaje połączenie obu tych pasji. Podczas zajęć wprowadza najmłodszych w świat literatury i kultury.

mgr Kamila Paradowska – kierownik literacki Teatru Współczesnego w Szczecinie, autorka edukacyjnych projektów teatralnych. Pracuje nad rozprawą doktorską o współczesnej dramaturgii, przez 10 lat była aktorką offowego teatru Uhuru z Gryfina. Jest mamą 2,5-letniego Tomka.

mgr Nina Palicka – ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie obecnie pisze rozprawę doktorską. W swoich badaniach zajmuje się językoznawstwem. Przeszkolona zarówno w kierunku pedagogicznym, jak i tłumaczeniowym. Od trzech lat zatrudniona na stanowisku lektora języka angielskiego w Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie.

mgr Magdalena Suszek – aktorka, pieśniarka, recytatorka. Ukończyła filologię polską i rosyjską na US. Doktorantka w Zakładzie Wiedzy o Kulturze US. Od 2011 roku jest członkiem Komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach m.in. z impostacji głosu, teatru w szkole, pracy nad świadomością własnego ciała.

mgr Maria Szponar – absolwentka polonistyki ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie Szczecińskim; do 2010 roku kierownik redakcji międzyuczelnianej telewizji internetowej „StudenckaTV”. Od 2011 roku doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku US. Pracuje w dziale edukacji i komunikacji społecznej Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdni Sztuki w Szczecinie.

mgr Katarzyna Szuba – absolwentka zarządzania na Politechnice Koszalińskiej oraz filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Szczecińskim; absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Słowiańskiej US. Pracuje w wydawnictwie volumina.pl.