Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” to pierwsza w historii Uniwersytetu Szczecińskiego uczelnia dla najmłodszych, która działa przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego nieprzerwanie od 2012 roku. Łącznie mamy już ok. 1000 absolwentów ze Szczecina, miejscowości w województwie zachodniopomorskim oraz w niemieckich gminach przygranicznych.

W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” znalazł się wśród zwycięskich projektów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (nr 0013/UMO/2017/30, dofinansowanie: 40 000 zł).

W kolejnym roku akademickim Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” znalazł się natomiast wśród projektów dofinansowanych w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, dofinansowanie: 485 000 zł). Projekt będzie realizowany do 2020 roku.

Od roku akademickiego 2014/2015 – równolegle z zajęciami dla uczestników projektu Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” – organizujemy kursy językowe dla rodziców / opiekunów małych studentów. Co roku przyjmujemy ok. 100 dorosłych uczestników. Zajęcia odbywają się w tych samych terminach i miejscu co zajęcia dla dzieci. W naszej ofercie znajdują się następujące języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski na różnych poziomach zaawansowania.

Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” od pięciu lat uczestniczy w organizacji Zachodniopomorskich Festiwali Nauki, które swym zasięgiem popularyzatorskim obejmują obszar regionu zachodniopomorskiego. W ramach festiwalu proponowane były bezpłatne zajęcia językowo-kulturowe dla dzieci w wieku 6 – 13 lat.

Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” włącza się w promocję nauki języków obcych poprzez prowadzenie bezpłatnych zajęć w przedszkolach językowych i szkołach podstawowych. Warto podkreślić, że tego typu zajęcia popularyzujące naukę odbywają się nie tylko w szkołach szczecińskich, lecz również w całym regionie Pomorza Zachodniego (m.in. Choszczno, Pyrzyce, Drezdenko, Dziwnów, Biały Bór, Kamień Pomorski).

Organizujemy również dla dzieci i młodzieży cykliczne bezpłatne spotkania z językami obcymi na Wydziale Filologicznym w ramach np. Europejskiego Dnia Języków Obcych.

Bierzemy również udział w plenerowych festynach kierowanych do mieszkańców Szczecina i regionu organizowanych np. w ramach corocznego Święta Uniwersytetu Szczecińskiego, uczestniczymy w targach edukacyjnych, promując naszą ofertę w formie stoiska informacyjnego.