Organizatorzy Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” składają serdeczne podziękowania naszym Przyjaciołom i Partnerom:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl
Zdjęcie Loga MNiSW


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
www.wzp.pl

Herb Szczecina


Urząd Miasta Szczecin
www.szczecin.pl

Logo Urzędu Miasta Szczecin


Fundacja „Eureka” im. prof. Jerzego Stelmacha
www.fundacja-eureka.edu.pl

Logo Fundacja Eureka


Centrum Kultury Skandynawskiej
„Nordic Culture House”
www.nchouse.eu

Logo CKS


Międzynarodowa firma Convergys
www.convergys.pl

Logo Convergys


Lekcje kultury wizualnej
www.lekcjekulturywizualnej.edu.pl

Logo Lekcje Kultury Wizualnej


Fundacja Fabryka Języka Szczecin
www.fabrykajezyka.szczecin.pl

Logo Fundacja Fabryka Języka


Stowarzyszenie Lingwistyki Rekreacyjnej
www.lingwistykarekreacyjna.pl

Logo SLR


Współpraca z biznesem

Współpraca ze szkołami

Współpraca z regionem

Współpraca z Miastem

Stowarzyszenie Dom Nobla